Ποιοι είμαστε

Η Smartly & Co., έχει δημιουργηθεί με σκοπό, την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών σε οργανισμούς, που στοχεύουν την μέγιστη βελτιστοποίηση. Στόχος, να προτείνουμε πάντοτε σύγχρονες και καινοτόμες μεθοδολογίες προσέγγισης στις προσφερόμενες μας υπηρεσίες, εφαρμόζοντας μεθόδους, ευέλικτες, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα και τις ανάγκες του κάθε οργανισμού ξεχωριστά. Με στοχευμένη εξειδίκευση στη ανάπτυξη, εφαρμογή και αυτοματοποίηση εταιρικών διαδικασιών, διαδικασιών ποιότητας και βέλτιστων πρακτικών και δράσεων, αλλάζουμε την κουλτούρα του κάθε οργανισμού, διασφαλίζοντας Ανάπτυξη Εταιρικής Αριστείας. Με την παροχή των εξειδικευμένων μας υπηρεσιών και την ορθολογιστική κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού των πελατών μας, επιδιώκουμε, μια μακροχρόνια σχέση αδιαμφισβήτητης εμπιστοσύνη μεταξύ εμάς και των οργανισμών που μας εμπιστεύονται. Η ομάδα μας, απαρτίζει μια Smartly Εταιρική Ραχοκοκαλιά, που χαρακτηρίζεται με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία και επαγγελματική γνώση, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων της υπηρεσιών, επενδύοντας συνεχώς στην ανάπτυξη τόσο του γνωστικού μας αντικειμένου, όσο και στην ασταμάτητη έρευνα και ανάπτυξη.

Smartly Μεθοδολογία

H Smartly & Co., αξιοποιεί ως βασικότερο εργαλείο εργασίας, για την ίδια και για τους οργανισμούς που την εμπιστεύονται, τον κύκλο του Deming, ο οποίος αποτελεί μία μεθοδολογία που στοχεύει στην βελτίωση του τρόπου διοίκησης και αποτελείται από τέσσερα στάδια, τον Σχεδιασμό (Plan), Πιλοτική Εφαρμογή (Do), Μελέτη - Ανάλυση (Study) και Υλοποίηση - Αξιολόγηση (Act), με τον κύκλο να μην κλείνει ποτέ, γεγονός, που επιβάλλει συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση.
plan1.png

Smartly Εμπειρία

Η εταιρεία μας, προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία συνεργασίας και παροχής υπηρεσιών στους πελάτες που μας εμπιστεύονται. Στόχος της ομάδας Στρατηγικής & Λειτουργίας της εταιρείας μας, η οποία εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, που αποσκοπούν στην υλοποίηση του οράματος των επιχειρήσεων, με απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα στον ταχύτερο χρόνο. Απασχολεί σημαντικό αριθμό συμβούλων με εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα στρατηγικής και διοίκησης επιχειρήσεων, καθώς και εις βάθος γνώση βέλτιστων πρακτικών για όλους τους κλάδους της αγοράς. Κύριος στόχος μας, είναι η ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών, η χάραξη ευέλικτων στρατηγικών και η υλοποίηση εστιασμένων στο αποτέλεσμα λύσεων για τους πελάτες μας, με επίκεντρο μας την ουσία.

photo.png

Smartly Περηφάνια

«Έχουμε εισάγει στην Κυπριακή αγορά, μια νέα, καινοτόμα μεθοδολογία στο επιχειρείν. Πιο συγκεκριμενοποιημένη. Πιο ξεκάθαρη. Πιο αληθινή. Με πολύπλευρη δραστηριότητα και ουσιαστικό αντικείμενο στην συμβουλευτική».

Μιχάλης Σ. Σόλωνος
Ιδρυτής

Smartly Αξίες


Ακεραιότητα
Λειτουργούμε με διαφάνεια, ηθική και τιμιότητα. Πρωτοπορούμε θέτωντας τα δικά μας παραδείγματα. Μένουμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας.

Υπευθυνότητα
Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τις πράξεις μας. Νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους μας, τους πελάτες μας, την κοινωνία μας και το περιβάλλον μας. Είμαστε αφοσιωμένοι στους προσωπικούς στόχους και στους στόχους της ομάδας μας.

Πρωτοπορία
Πρωτοπορούμε θέτοντας τα δικά μας πρότυπα σε κάθε έναν από τους τομείς μας. Κοιτάμε μπροστά. Τολμάμε να αμφισβητήσουμε το status quo. Ενστερνιζόμαστε την αλλαγή.

Πάθος
Έχουμε πάθος για τους ανθρώπους μας, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τους συνεργάτες μας. Σκεφτόμαστε θετικά και ενεργούμε με αυτοπεποίθηση. Είμαστε περήφανοι για το ιστορικό μέλλον που στοχεύουμε