Κατάρτιση / Εκπαίδευση / Σεμινάρια

Η Smartly & Co. ως πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), καθώς και με πιστοποιημένες Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ), σε συνεργασία με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), αναπτύσσει και εφαρμόζει 100% επιχορηγούμενα & συγχρηματοδοτούμενα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, σε ένα ευρύ φάσμα θεματολογίων κατάρτισης.

 

Με κριτήριο την εξατομικευμένη ανάγκη κάθε οργανισμού, αλλά και των αναγκών της αγοράς, προσφέρουμε την προσαρμοσμένη λύση, για την εκπαίδευση και κατάρτιση του σημαντικότερου περιουσιακού στοιχείου κάθε επιχείρησης, του ανθρώπινου της δυναμικού, καθώς και άψογα διαρρυθμισμένες αίθουσες για εκπόνηση των προγραμμάτων κατάρτισης.

Image

Κατηγορίες Σεμιναρίων

παρεχόμενες υποδομές