Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης

Image
Τα Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης, στόχο έχουν να καλύπτουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων και οργανισμών, για την κατάρτιση του υφιστάμενου και νεοπροσλαμβανόμενου τους ανθρώπινου δυναμικού, για απόκτηση και συμπλήρωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του.

Για την επίτευξη του στόχου, του μέγιστου ανταποδοτικού οφέλους, τόσο προς τον καταρτιζόμενο, όσο και προς τον οργανισμό, τα Smartly προγράμματα κατάρτισης, σχεδιάζονται, οργανώνονται και προσαρμόζονται στις πραγματικές ανάγκες του κάθε οργανισμού, εκπληρώνοντας  τις προσδοκίες των καταρτιζομένων και των επιχειρήσεων.

Η καινοτόμα εκπαιδευτική ακαδημία της η Smartly & Co., έχει σχεδιάσει και εκπονήσει, ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τόσο για το προσωπικό, όσο και για τα στελέχη, ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών.

Οι πιστοποιημένοι μας εκπαιδευτές, καθώς και η διαχείριση όλων των απαραίτητων εντύπων από εμάς, για εσάς, διασφαλίζουν, την 100% επιχορήγηση των προγραμμάτων μας, από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Θεματολογίες Smartly Μονοεπιχειρησιακών