συμβουλευτική επιχειρήσεων

Η Smartly & Co. πιστεύει στην έξυπνη λήψη αποφάσεων και την κατανόηση των κινδύνων που εμπεριέχονται σε κάθε σημαντική δράση, την αποτελεσματική υλοποίηση και στους παράγοντες που μπορούν να κάνουν την διαφορά οδηγώντας στην αριστοποίηση των οργανωτικών δομών, κάθε οργανισμού.

Το σημερινό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις αλλά και γενικότερα, εξελίσσεται συνεχώς. Οι συνθήκες και οι παράμετροι που το επηρεάζουν, αλλάζουν συχνά και γρήγορα, το κανονιστικό πλαίσιο γίνεται αυστηρότερο, οι καινοτομίες στην ανάπτυξη της τεχνολογίας επιδρούν σε όλα τα στάδια της επιχειρηματικής δραστηριότητας και η διαχείριση και ανάπτυξη των στελεχών είναι πλέον κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία και την ανάπτυξη.

Image

Η εξειδικευμένες ομάδες του ανθρώπινου μας δυναμικού, κατανοούν πλήρως τις προκλήσεις του περιβάλλοντος και την σημασία του να μπορεί κάποιος να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τις αγοράς με την απαιτούμενη ταχύτητα. 

Θεωρούμε ότι η δουλειά μας, είναι να γνωρίζουμε το τι απαιτείται σήμερα για τις επιχειρήσεις για να επιβιώσουν, να αναπτυχθούν και να ευημερούν και επενδύουμε συνεχώς στους ανθρώπους μας, σε τεχνολογίες αιχμής, και σε γνώση, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση, πραγματικά και ουσιαστικά, να βοηθάμε τους πελάτες μας να το πετύχουν. 

Οι σύμβουλοί μας, προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και είναι εφοδιασμένοι με γνώσεις και εμπειρίες, ικανές να βοηθήσουν τους πελάτες μας, είτε αυτοί δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα, να αντιμετωπίσουν προκλήσεις αποτελεσματικά ως προς την ανάπτυξη, την εταιρική διακυβέρνηση και την αποδοτικότητα τους.  

Η Smartly & Co., έχει την δυνατότητα, εμπειρία, γνώση και τεχνογνωσία, υποστήριξης των πελατών της, σε ένα ευρύ φάσμα Συμβουλευτικής Καθοδήγησης στους ακολούθους τομείς: 

  • Συμβουλευτική για την Διοίκηση
  • Συμβουλευτική Επιχειρησιακής Αναδιοργάνωσης & Βελτίωσης
  • Συμβουλευτική στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  • Συμβουλευτική στην Επιχειρησιακή Αποτελεσματικότητα
  • Συμβουλευτική Στρατηγικής Επιχειρησιακής Λειτουργίας
  • Συμβουλευτική Επιχειρηματικής Ευφυΐας & Διαχείρισης Πληροφοριών
  • Συμβουλευτική Διαχείρισης Κινδύνων
  • Συμβουλευτική Διαπραγματεύσεων (Αγορές, Πωλήσεις, Κοινοπραξίες)
  • Συμβουλευτική Οικογενειακών Επιχειρήσεων