ψηφιακός μετασχηματισμός

Η Smartly & Co., με την έμπειρη και καταρτισμένη της τεχνολογική ομάδα, έχει αναπτύξει πρακτικές και μεθοδολογίες, οι οποίες αδιαμφισβήτητα οδηγούν σε εταιρική αριστεία, θέτοντας τον πήχη πολύ ψηλότερα από τα προσδοκόμενα.

Με το Smartly Ψηφιακό Μετασχηματισμό, που είναι η ΕΞΕΛΙΞΗ του συνόλου των Διαδικασιών & Διαδικασιών Ποιότητας και η αλλαγή της κουλτούρας του οργανισμού, με τη υποβοήθηση τεχνολογικών εργαλείων, όπως φορητές Συσκευές, Internet of Things, Τεχνητή Νοημοσύνη κ.α., με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, την έμφαση στην ουσία, την εξάλειψη της γραφειοκρατίας  και την λήψη αποφάσεων του οργανισμού βασισμένες σε δεδομένα,

Image
Οι διαδικασίες του οργανισμού, δεν καταγράφονται σε ένα εγχειρίδιο και μπαίνουν σε ένα συρτάρι, αλλά εφαρμόζονται ηλεκτρονικά, μέσω tablets, υπολογιστών και έξυπνων κινητών, χωρίς την ανάγκη χρήσης τοπικών Server και χωρίς πολυπλοκότητα.

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Διαδικασιών του Οργανισμού, είναι η απλοποιημένη και αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργικών διαδικασιών του οργανισμού και των διαδικασιών διατήρησης και παρακολούθησης της ποιότητας, αξιοποιώντας την εισαγωγή στοιχείων υψηλής τεχνολογίας όπως τεχνητής νοημοσύνης, για παρακολούθηση, πρόβλεψη και εξάλειψη των σοβαρών και επαναλαμβανόμενων προβλημάτων «PAINS» σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα τμήματα, με στοχοθέτηση την μείωση του κόστους και διασφάλιση της αξιοπιστίας των συνολικών εξόδων του οργανισμού.

Το εν λόγω σύστημα, δεν είναι τυποποιημένο, αλλά δημιουργείται από την αρχή, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα και τις ανάγκες του οργανισμού (Tailor - Made), για τη διασφάλιση ποιοτικών διαδικασιών.

Αξία / Οφέλη Μετά Την Εφαρμογή

 

  • Μετρήσιμη Διαχείριση Ποιότητας Λειτουργίας, με δυνατότητα εντοπισμού προβληματικών σημείων για την μόνιμη και συνεχή βελτίωση της ποιότητας και λειτουργίας του οργανισμού.
  • Εξοικονόμηση εργατοωρών και πόρων κατά την εκτέλεση των διαδικασιών και οριστική επίλυση των προβλημάτων όταν αυτά εμφανίζονται.
  • Αλλαγή της κουλτούρας του οργανισμού για έμφαση στην ουσία και όχι σε άσκοπες διαδικασίες με αυτοέλεγχο εφαρμογής των διαδικασιών από το κάθε μέλος του δυναμικού.
  • Καταγραφή και μετατροπή των καταγεγραμμένων δεδομένων και στοιχείων σε πληροφορίες που εξυπηρετούν την διοίκηση του οργανισμού.
  • Καταγραφή των μη συμμορφώσεων στο σύστημα για την κάθε διαδικασία που εκπονεί το κάθε μέλος του προσωπικού φανερώνοντας πραγματική παραγωγικότητα, ευσυνειδησία και ποιότητα εργασίας.
  • Στοχοθέτηση της μείωσης του κόστους και διασφάλιση της αξιοπιστίας των συνολικών εξόδων του οργανισμού.
  • Μετατροπή όλων των διαδικασιών ψηφιακά, συμπεριλαμβανομένων και των συστημάτων ποιότητας, με εξάλειψη της χρήσης χαρτιού και απλοποίηση της εκπόνησης εσωτερικών ελέγχων των διαδικασιών.