περιβάλλον και ενέργεια

Η Smartly & Co., έχει φέρει σε πέρας, ένα σημαντικό αριθμό έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ως προς την αδειοδότηση και εξεύρεση κεφαλαίων χρηματοδότησης.

Η εταιρεία μας και οι εξειδικευμένοι της εμπειρογνώμονες, αναλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες ως προς τον σχεδιασμό, τεκμηρίωση, αδειοδότηση, συντονισμό εκπόνησης, χρηματοδότησης, έργων ΑΠΕ, καθώς και διοχέτευσης της παραχθείσας ενέργειας στην αγορά, ιδιαίτερα με τα νέα δεδομένα που αναμένονται ως προς την ανοικτή αγορά.

Σημαντική συμβουλευτική, παρέχεται και για έργα μικρής εμβέλειας, τόσο για επιχειρήσεις, όσο και για κατοικίες.

Image