Εξατομικευμένα -Σεμινάρια

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑνΑΔ - Γίνε ο Εσωτερικός Εκπαιδευτής του Οργανισμού ή της Επιχείρησης σου ....

Η κάθε επιχείρηση είναι μοναδική, καθώς έχει την δική της προσωπικότητα, τις δικές της ανάγκες, καθώς και το δικό της ανθρώπινο δυναμικό, διευθυντικό, διοικητικό και πρώτης γραμμής.

Ως εκ τούτου, η Smartly & Co., αξιοποιώντας την εμπειρία και τεχνογνωσία της, διακρίνει τις εκπαιδευτικές ανάγκες της επιχείρησης, σχεδιάζει στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης, προσαρμοζμένα στις ανάγκες του οργανισμού,  υποστηρίζοντας την δια βίου μάθηση για κάθε επιχείρηση και προετοιμάζει τον οργανισμό, ώστε να ενταχθεί στην μεθοδολογία συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού του.

Αυτή η εκπαίδευση και/ή κατάρτιση προσωπικού, εκπονείται από το ίδιο το προσωπικό του οργανισμού, αναλόγως των δυνατοτήτων, γνώσεων, και δεξιοτήτων του, με δυνατότητα επιχορήγησης της επιχείρησης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, σε σχέση με το εκτιμώμενο κόστος της επιχείρησης, που θεωρείται ως δαπάνη για τον οργανισμό, αφού οι εκπαιδεύσεις γίνονται σε εργασιακό χρόνο.

 

Η Smartly & Co., αναλαμβάνει ολόκληρη την διαδικασία και διαχείριση της, από την διάγνωση των αναγκών του οργανισμού, τον σχεδιασμό της κατάρτισης,  μέχρι και την καταβολή της χορηγίας στον οργανισμό.