ασφάλεια & υγιεινή τροφίμων (HACCP)

Το πρότυπο αξιολόγησης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP) είναι ένα επιστημονικό σύστημα που προσδιορίζει και ελέγχει συγκεκριμένους κινδύνους και μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των τροφίμων.

Το HACCP είναι εξαιρετικά σημαντικό για την προετοιμασία της επιχείρησής σας για επιθεωρήσεις κατά τα πρότυπα BRCGS & FSSC 22000. Η Smartly & Co., παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης και εφαρμογής συστήματος HACCP, εξασφαλίζοντας βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων. Οι προσαρμοσμένες λύσεις μας στοχεύουν στην κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών σας, παρέχοντας αξία και προσφέροντας τα απαραίτητα εργαλεία και τις τεχνικές για να βρείτε την κατάλληλη λύση για την επιχείρησή σας.

Image

Τα οφέλη του HACCP, είναι η μείωση των κίνδυνων μέσω μιας συστηματικής προσέγγισης στην ασφάλεια των τροφίμων, όπου εντοπίζονται κρίσιμοι κίνδυνοι, βοηθώντας στην ανάπτυξη προληπτικών και διορθωτικών διαδικασιών.

Περαιτέρω, προσθέτει αξία στην εμπιστοσύνη ενδιαφερόμενων μερών, αφού η επικυρωμένη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων αποδεικνύει τη δέσμευσή σας στα ενδιαφερόμενα μέρη, καλύπτοντας τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Η Smartly & Co., αναπτύσσει την απαραίτητη μελέτη υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων HACCP, με τους άρτια καταρτισμένους συμβούλους της, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη κάθε συμμόρφωσης με τις νομικές απαιτήσεις, διασφαλίζοντας την έκδοση των απαραίτητων αδειών λειτουργίας, όπως δημόσιων αρχών, κτηνιατρικών και υγειονομικών υπηρεσιών.