εξειδικευμένα χρηματοοικονομικά

Η Smartly & Co., διαθέτει την δυνατότητα παροχής εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με εξειδίκευση στην συμβουλευτική και διαχείριση Φορολογικών Εξομαλύνσεων και Ανάπτυξης Πλάνων Μείωσης Φορολογικών Υποχρεώσεων Οργανισμών & Φυσικών Προσώπων, καθώς και ανάπτυξης πλάνων εξόδου, από χώρες, με ενδεχόμενους περιορισμούς στη διακίνηση και/ή στην έξοδο κεφαλαίων, προς άλλες χώρες.

Μπορούμε και ανταποκρινόμαστε σε περίπλοκες επιχειρηματικές προκλήσεις, με υπηρεσίες οι οποίες ξεπερνούν τα όρια ενός επιχειρηματικού τομέα, καθώς και τα εθνικά σύνορα, αφού παγκοσμίως, οι φορολογικές τάσεις, συνεχώς αλλάζουν και οι φορολογικές πρακτικές ελέγχονται περισσότερο από κάθε άλλη φορά, με τις φορολογικές αρχές να μοιράζονται μεταξύ τους ιδέες και πληροφορίες με εντελώς νέους τρόπους.

Image

Εταιρείες, μεγάλες και μικρές, υφίστανται περισσότερο από πριν, την επίδραση γεγονότων που γίνονται σε άλλα μέρη του κόσμου.

Ως εκ τούτου, το Φορολογικό μας τμήμα, αντιλαμβάνεται την επίδραση που μπορεί να έχει η αλλαγή στις κοινότητες, μέσα στις οποίες εργαζόμαστε ή με τις οποίες συνεργαζόμαστε, στους ανθρώπους μας, στους πελάτες μας, στις επιλογές μας για το μέλλον, στις ρυθμιστικές αρχές, στις φορολογικές αρχές, στις κυβερνήσεις, στα μέσα ενημέρωσης και στις πιθανές προσλήψεις.

Υπηρετούμε τα συμφέροντα των πελατών μας με τον καλύτερο τρόπο, ενσωματώνοντας την αλλαγή με τρόπο που να είναι επωφελής για όλους μας. Αυτή η μορφή συνεργασίας συμβάλλει στη βελτίωση του τρόπου που λειτουργούν τα φορολογικά συστήματα, ικανοποιεί τις ανάγκες, τόσο των φορολογουμένων όσο και αυτών που σχεδιάζουν τη φορολογική πολιτική και ικανοποιεί τις προσδοκίες των ανθρώπων μας.

Η Smartly & Co., παρέχει φορολογικούς σχεδιασμούς, ως μέρος μιας συνολικής επιχειρηματικής στρατηγικής ενός οργανισμού, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι φορολογικοί κίνδυνοι και να λαμβάνεται η μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια από τις φορολογικές προοπτικές, εντός των ορίων του νόμου. Η επαγγελματική φορολογική διαχείριση συνεπάγει προσεκτικό έλεγχο κάθε εταιρικής συναλλαγής και προσδιορισμό των φορολογικών συνεπειών σε αρχικό στάδιο.

Η ομάδα έμπειρων συμβούλων μας, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη φορολόγηση εταιρειών, την εταιρική φορολογική συμμόρφωση, τη φορολογική διάρθρωση συγχωνεύσεων και εξαγορών, τον  φορολογικό διαγνωστικό έλεγχο της εταιρείας που θα αποτελέσει το αντικείμενο της απορρόφησης ή της εξαγοράς, καθώς και την υποστήριξη κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων.

Περαιτέρω το φορολογικό και νομικό τμήμα της Smartly & Co., είναι στελεχωμένο με εξειδικευμένους συμβούλους τόσο σε ατομικά όσο και σε εταιρικά τοπικά και διεθνή φορολογικά θέματα.

Η Smartly & Co., είναι προσηλωμένη στο να παράγει λύσεις, κομμένες και ραμμένες στις συγκεκριμενοποιημένες ανάγκες του κάθε πελάτη, σε σχέση με τους φορολογικούς του προγραμματισμούς, με σκοπό την συρρίκνωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων και της φορολογικής τους έκθεσης, χωρίς αβεβαιότητα.