εξειδικευμένη πληροφορική

Η Smartly & Co., διαθέτει την δυνατότητα παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών πληροφορικής, με εξειδίκευση στην ασφάλεια των τεχνολογικών σας υποδομών.

Παρέχει υπηρεσίες, οι οποίες διασφαλίζουν την ασφάλεια των δεδομένων του οργανισμού σας, τόσο σε εταιρικό επίπεδο όσο και σε σχέση με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων.

Στην σημερινή εποχή, την εποχή των πληροφοριών, από την μια στιγμή στην άλλη, ο οργανισμός σας μπορεί να βρεθεί εκτεθειμένος στα χέρια κακόβολων λογισμικών, τα οποία έχουν προκύψει από τυχαία επιλογή θύματος ή/και από στοχευμένη επιλογή από τον ανταγωνισμό.

Image

Ως εκ τούτου, είναι υποχρέωση του κάθε οργανισμού, να διαφυλάσσει τα δεδομένα του, για να μπορεί να έχει επιχειρησιακή συνέχεια.          

Συγκεκριμένα, η τεχνολογική μας ομάδα προσφέρει:

  • Security Awareness
  • Vulnerability Testing & Analysis (Network / Website)
  • Network & Security Audits
  • Security Consulting
  • Penetration Testing
  • IT Risk Assessment
  • Disaster Recovery