αίθουσες εκπαίδευσης & συνεδρίων

Η εταιρεία μας Smartly & Co., διαθέτει υπερσύγχρονες υποδομές, τόσο γραφειακές όσο και τεχνολογικές, παρέχοντας την δυνατότητα αξιοποίησης των, από τους πελάτες μας και/ή άλλους ενδιαφερόμενους, για σκοπούς συνεδρίων, καταρτίσεων, παρουσιάσεων, συναντήσεων, καθώς και γραφειακούς χώρους για αξιοποίηση τους από ευέλικτους επαγγελματίες.

Οι εγκαταστάσεις μας, παρέχουν την δυνατότητα αξιοποίησης ενός μοντέρνου πιστοποιημένου κέντρου εκπαίδευσης, το οποίο ακολουθεί πιστά τις προδιαγραφές πιστοποίησης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - ΑνΑΔ, με δύο υπερσύγχρονες αίθουσες, σχεδιασμένες ειδικά για εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια, με παρεχόμενο υπερσύγχρονο εξοπλισμό και πλήρως καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό υποστήριξης.

Οι πιστοποιημένες μας αίθουσες κατάρτισης, παρέχουν δυνατότητα φιλοξενίας 28 και 17 ατόμων αντιστοίχως, καθώς και δυνατότητας αξιοποίησης ειδικά διαμορφωμένου χώρου διαλειμμάτων.

Η ομάδα της  Smartly & Co., είναι στην διάθεση σας, έτσι ώστε να σας παρουσιάσει τα ελκυστικά πακέτα που προσφέρουμε, στην αξιοποίηση των υπερσύγχρονων μας υποδομών.