Πολυεπιχειρησιακά - Προγράμματα

Τα Πολυεπιχειρησιακά Επιχορηγημένα Προγράμματα Κατάρτισης, στόχο έχουν την κάλυψη αναγκών κατάρτισης εργοδοτουμένων επιχειρήσεων/οργανισμών, καθώς και ανέργων και εφαρμόζονται μόνο από εγκεκριμένα από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).

Η Smartly & Co., σχεδιάζει και οργανώνει, Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα, που απευθύνονται, σε ένα ευρύ φάσμα εργοδοτουμένων επιχειρήσεων, από διαφορετικούς τομείς της αγοράς.

Image
Σκοπός μας, πάντοτε να υπάρχει, η απαραίτητη πολυμορφία, αφού η άντληση γνώσεων και διαφορετικών εμπειριών, είναι ένας εκ των σημαντικοτέρων παραμέτρων, τόσο για την επιθυμητή αλληλεπίδραση των εκπαιδευομένων μεταξύ τους, όσο και την επιθυμητή αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευτή. Τότε και μόνο τότε, η κατάρτιση έχει ουσία, αξία και ανταποδοτικό όφελος.

ΤΡΕΧΟΝΤΑ

ΙΑΝ - ΙΟΥΝ

2023

Όλες οι Θεματολογίες Καταρτίσεων

 * SoldOut

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εξαντλήθηκαν οι Θέσεις για την Περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2023

Ευχαριστούμε για την Εμπιστοσύνη!

Κρατήστε έγκαιρα τη θέση σας, στα επερχόμενα μας σεμινάρια του Β εξαμήνου 2023, τα οποία θα γνωστοποιηθούν ημερολογιακά κατά και/ή περί τις αρχές Ιουνίου 2023.

φορμα ενδιαφεροντος
Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.
Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.
Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ

ΙΟΥΝ - ΔΕΚ

2023

Βασική Εργατική Νομοθεσία

   Ελληνικά / Διά Ζώσης

  * SoldOut

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επιχορηγημένο Πολυεπιχειρησιακό Σεμινάριο - Διά Ζώσης

 

Βασική Εργατική Νομοθεσία

 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης, θα πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο Ιουνίου - Δεκεμβρίου 2023 με ώρα έναρξης τις 09:00 πμ και ολοκλήρωση στις 16:45 μμ, με συνολικά διαλείμματα 45 λεπτών, μεταξύ των ωρών 11:30 πμ - 11:45 πμ και 13:45 μ.μ. – 14:15 μ.μ.

 

Οι χρόνοι εκπαίδευσης και τα διαλλείματα ισχύουν για όλες τις ημέρες εφαρμογής του προγράμματος.

 

Το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες, Διευθυντές, Επιστημονικό και Εποπτικό Προσωπικό όλα τα μεσαία και ανώτερα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων/οργανισμών.

 

Συγκεκριμένα, σε Διευθυντές Εταιρειών, Γενικούς Διευθυντές, Οικονομικούς Διευθυντές, Υπεύθυνους Διαχείρισης Προσωπικού, Εσωτερικού Ελέγχου, Νομικούς Σύμβουλους, Υπεύθυνων Τμημάτων, καθώς και στελέχη επιχειρήσεων με ευθύνη στη Εργατική Νομοθεσία.

 

Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τα θεμελιώδη ζητήματα της  Εργατικής Νομοθεσίας, που αφορούν το σύνολο των Κυπριακών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως είδους.

  

Η εκπαιδευτική ύλη έχει καταρτιστεί με τρόπο, ώστε να μεταφέρει τόσο τις πρόνοιες της νομοθεσίας, καθώς και την ανάλυση συγκεκριμενοποιημένων ενοτήτων, με των εκ του νόμου υποχρεωτικών ενεργειών και πρακτικών.

 

Το Σεμινάριο θα γίνει στους αδειοδοτημένους χώρους εκπαίδευσης της Smartly & Co., με ζωντανή παρουσία εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, επι της Λεωφόρου Γεώργιου Γρίβα Διγενή, 44, Κτήριο Ατλάντικ, 4ος Όροφος, 8047 Πάφος.

https://maps.app.goo.gl/oJZCJKBQuL53ub8v6

 

* Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου, θα προσφερθούν αλμυρά, σνάκς, καφές, χυμός και νερό.

 

Διάρκεια 14 Ώρες

Τιμή € 298,00 + ΦΠΑ (€56,62)

Επιχορηγούμενο Ποσό € 238

Κόστος Συμμετέχοντα € 60,00 + ΦΠΑ (€56,62)

Σημείωση: Ο ΦΠΑ καταβάλλεται στο σύνολο του

φορμα ενδιαφεροντος
Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.
Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.
Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ

ΙΟΥΝ - ΔΕΚ

2023

Διαχείριση Ποιότητας και Εσωτερική Επιθεώρηση Σύμφωνα με το Πρότυπο ΙSO 9001 2015

   Ελληνικά 

 * SoldOut

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης, θα εκπονηθεί διαδικτυακά και/ή με φυσική παρουσία, με καθορισμένους χρόνους εκπαίδευσης και διαλειμμάτων.

Το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες, Διευθυντές, Επιστημονικό και Εποπτικό Προσωπικό, Επιχειρήσεων/Οργανισμών, όπως Εσωτερικούς Επιθεωρητές ΣΔΠ, Υπεύθυνους Διαχείρισης Ποιότητας, Τεχνικούς Διευθυντές, καθώς και σε υπεύθυνους για την καθιέρωση, εφαρμογή και διατήρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα µε το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, που αποτελούν μέλη της ομάδας ΣΔΠ - ISO 9001 και που στοχεύουν στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και ορθολογιστική εφαρμογή συστήματος, καθώς και στην διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων στην επιχείρηση/οργανισμό τους σε σχέση με το σύστημα.
 
Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να εφοδιάσει στους συμμετέχοντες με όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τα θεμελιώδη ζητήματα του συστήματος ποιότητας, που αφορούν το σύνολο των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως είδους.
 
Η εκπαιδευτική ύλη έχει καταρτιστεί με τρόπο, ώστε να μεταφέρει τις βασικές αρχές του ISO 9001 βάσει της έκδοσης του 2015, όπου αναλύονται και οι απαιτήσεις του, καθώς και επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τη νέα δομή του προτύπου.
 
Επιπροσθέτως, η εκπαίδευση επικεντρώνεται και στη διαδικασία διενέργειας επιθεωρήσεων, τόσο από άποψη μεθοδολογίας, όσο και τεχνικών, σύμφωνα με τα το πρότυπο ISO 9001:2015.

Διάρκεια 14 Ώρες

Τιμή € 298,00 + ΦΠΑ (€56,62)

Επιχορηγούμενο Ποσό € 238

Κόστος Συμμετέχοντα € 60,00 + ΦΠΑ (€56,62)

Σημείωση: Ο ΦΠΑ καταβάλλεται στο σύνολο του

 

 

φορμα ενδιαφεροντος
Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.
Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.
Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ

ΙΟΥΝ - ΔΕΚ

2023

Επιτήρηση Ασφάλειας και Υγιεινής των Τροφίμων: Υγιεινή, Παραγωγή και Έλεγχος

   Ελληνικά

  * SoldOut

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης, θα εκπονηθεί διαδικτυακά και/ή με φυσική παρουσία, με καθορισμένους χρόνους εκπαίδευσης και διαλειμμάτων.

Το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες, Διευθυντές, Υπευθύνους Τμημάτων, Επιστημονικό και Εποπτικό Προσωπικό, που ανήκουν στην ομάδα HACCP, επιχειρήσεων τροφίμων, που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν τρόφιμα, ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο τροφίμων, τη μαζική εστίαση, αρτοποιεία-ζαχαροπλαστεία, εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων, που συμμετέχουν ενεργά στο χειρισμό τροφίμων.

Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την Επιτήρηση Ασφάλειας και Υγιεινής των Τροφίμων καθώς και στον σχεδιασμό και ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης της επιτήρηση Ασφάλειας και Υγιεινής των Τροφίμων.

Η εκπαιδευτική ύλη έχει καταρτιστεί με τρόπο, ώστε να μεταφέρει τόσο τις πρόνοιες της νομοθεσίας, καθώς και την ανάλυση συγκεκριμενοποιημένων ενοτήτων για τις ασφαλείς συνθήκες επιτήρηση ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων.

 

Διάρκεια 14 Ώρες

 

Τιμή € 298,00 + ΦΠΑ (€56,62)

Επιχορηγούμενο Ποσό € 238

Κόστος Συμμετέχοντα € 60,00 + ΦΠΑ (€56,62)

Σημείωση: Ο ΦΠΑ καταβάλλεται στο σύνολο του

φορμα ενδιαφεροντος
Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.
Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.
Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ

ΙΟΥΝ - ΔΕΚ

2023

Αποτελεσματική Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, Εκτίμηση Κινδύνων και Αντιμετώπιση τους

   Ελληνικά 

  * SoldOut

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης, θα εκπονηθεί διαδικτυακά και/ή με φυσική παρουσία, με καθορισμένους χρόνους εκπαίδευσης και διαλειμμάτων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες, Διευθυντές, Επιστημονικό και Εποπτικό Προσωπικό, Επιχειρήσεων/Οργανισμών, όπως Εσωτερικούς Επιθεωρητές ΣΔΠ ως προς την Ασφάλεια και Υγεία, σε Υπεύθυνους Διαχείρισης Ποιότητας, σε Τεχνικούς Διευθυντές, καθώς και σε υπεύθυνους για την καθιέρωση, εφαρμογή και διατήρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας Ασφάλειας & Υγείας, καθώς και σε Λειτουργούς και μέλη της Επιτροπής Ασφάλειας των Επιχειρήσεων/Οργανισμών, με αρμοδιότητα στα θέματα ασφάλειας και υγείας.

Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να εφοδιάσει στους συμμετέχοντες με όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τα θεμελιώδη ζητήματα Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας που αφορούν το σύνολο των Κυπριακών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως είδους.

Η εκπαιδευτική ύλη έχει καταρτιστεί με τρόπο, ώστε να μεταφέρει τόσο τις πρόνοιες της νομοθεσίας, καθώς και την ανάλυση συγκεκριμενοποιημένων ενοτήτων για τις ασφαλείς συνθήκες εργασίας και των εκ του νομού υποχρεωτικών ενεργειών. 

 

Διάρκεια 14 Ώρες

 

Τιμή € 298,00 + ΦΠΑ (€56,62)

Επιχορηγούμενο Ποσό € 238

Κόστος Συμμετέχοντα € 60,00 + ΦΠΑ (€56,62)

Σημείωση: Ο ΦΠΑ καταβάλλεται στο σύνολο του

φορμα ενδιαφεροντος
Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.
Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.
Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ

ΙΟΥΝ - ΔΕΚ

2023

Ενεργειακή Διαχείριση και Επιθεώρηση Εργαλεία και Καλές Πρακτικές

  Ελληνικά

 * SoldOut

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης, θα εκπονηθεί διαδικτυακά και/ή με φυσική παρουσία, με καθορισμένους χρόνους εκπαίδευσης και διαλειμμάτων.

Το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες, Διευθυντές, Επιστημονικό και Εποπτικό Προσωπικό, που ανήκουν στην ομάδα εκσυγχρονισμού των Επιχειρήσεων/Οργανισμών τους, που έχουν ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών εξοικονόμησης ενέργειας στις οντότητες που στελεχώνουν, που συντάσσουν και υλοποιούν ή προτίθενται να συντάξουν και υλοποιήσουν ενεργειακό σχεδιασμό, ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν από την εμπειρία και τις καλές πρακτικές για εξοικονόμηση ενέργειας, οι οποίοι προσπαθούν να διευρύνουν την ευαισθητοποίησή τους σε περιβαλλοντικά θέματα μέσω ορθολογιστικής ενεργειακής διαχείρισης, και που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές, καθώς και σχετικά με την ανάγκη αναβάθμισης της ενεργειακής επίδοσης και απόδοσης της εταιρείας/οργανισμού των.
 
Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να εφοδιάσει στους συμμετέχοντες με όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τα θεμελιώδη ζητήματα σχετικά με την επιτακτική ανάγκη βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης των εταιρειών/οργανισμών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέματα αναγνώρισης, αξιολόγησης και ελέγχου των σημαντικών χρήσεων ενέργειας που προκύπτουν από τη διεξαγωγή των εργασιών τους.
 
Η εκπαιδευτική ύλη έχει καταρτιστεί με τρόπο, έτσι ώστε να καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες στο να υιοθετήσουν κουλτούρα αναβάθμισης της ενεργειακής επίδοσης των εταιρειών και/ή οργανισμών που στελεχώνουν.

Διάρκεια 14 Ώρες

Τιμή € 298,00 + ΦΠΑ (€56,62)

Επιχορηγούμενο Ποσό € 238

Κόστος Συμμετέχοντα € 60,00 + ΦΠΑ (€56,62)

Σημείωση: Ο ΦΠΑ καταβάλλεται στο σύνολο του

 

φορμα ενδιαφεροντος
Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.
Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.
Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ

ΙΟΥΝ - ΔΕΚ

2023

GDPR Οι Απαιτήσεις του Κανονισμού και οι Ευθύνες των Επιχειρήσεων

   Ελληνικά

 * SoldOut

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης, θα εκπονηθεί διαδικτυακά και/ή με φυσική παρουσία, με καθορισμένους χρόνους εκπαίδευσης και διαλειμμάτων.

Το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες, Διευθυντές, Επιστημονικό και Εποπτικό Προσωπικό όλα τα μεσαία και ανώτερα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων/οργανισμών που ασχολούνται με τη συλλογή, επεξεργασία, μετάδοση, χρήση και αποθήκευση εταιρικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, σε Διευθυντές Εταιρειών, Γενικούς Διευθυντές, Οικονομικούς Διευθυντές, Διευθυντές/Λειτουργούς Πληροφορικής (IT), Υπεύθυνους Διαχείρισης Προσωπικού, Marketing, Εσωτερικού Ελέγχου, Νομικούς Σύμβουλους, Υπεύθυνων Τμημάτων, καθώς και μελών του δυναμικού που έχουν την οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση πρόσβαση ή/και συλλέγουν ή/και επεξεργάζονται τα οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα και επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για μεγιστοποίηση της προσπάθειας συμμόρφωσης με τον σχετικό κανονισμό προστασίας δεδομένων.
 
Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να εφοδιάσει στους συμμετέχοντες με όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τα θεμελιώδη ζητήματα της ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που αφορούν το σύνολο των Κυπριακών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως είδους.
 
Η εκπαιδευτική ύλη έχει καταρτιστεί με τρόπο, ώστε να μεταφέρει τόσο τις πρόνοιες της νομοθεσίας, καθώς και την ανάλυση συγκεκριμενοποιημένων ενοτήτων, με των εκ του νομού υποχρεωτικών ενεργειών και πρακτικών.
 
Το σεμινάριο αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:
 
  • Εισαγωγή στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.
  • Πεδίο Εφαρμογής
  • Απαιτήσεις συμμόρφωσης με τον Κανονισμό.
  • Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer - DPO).
  • Σχεδιασμός απαραίτητων πολιτικών και διαδικασιών για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • Κανονισμός και πιστοποίηση.

 

Διάρκεια 14 Ώρες

 

Τιμή € 298,00 + ΦΠΑ (€56,62)

Επιχορηγούμενο Ποσό € 238

Κόστος Συμμετέχοντα € 60,00 + ΦΠΑ (€56,62)

Σημείωση: Ο ΦΠΑ καταβάλλεται στο σύνολο του

φορμα ενδιαφεροντος
Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.
Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.
Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ

ΙΟΥΝ - ΔΕΚ

2023

Σύγχρονες Τεχνικές και Εργαλεία Επανασχεδιασμού των Εταιρικών διεργασιών

   Ελληνικά 

 * SoldOut

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης, θα εκπονηθεί διαδικτυακά και/ή με φυσική παρουσία, με καθορισμένους χρόνους εκπαίδευσης και διαλειμμάτων.

Το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες, Διευθυντές, Επιστημονικό και Εποπτικό Προσωπικό όλα τα μεσαία και ανώτερα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων/οργανισμών. Συγκεκριμένα, σε Διευθυντές Εταιρειών, Γενικούς Διευθυντές, Οικονομικούς Διευθυντές, Διευθυντές/Λειτουργούς Πληροφορικής (IT), Υπεύθυνους Διαχείρισης Προσωπικού, Marketing, Εσωτερικού Ελέγχου, Νομικούς Σύμβουλους, Υπεύθυνων Τμημάτων, καθώς και μελών του δυναμικού που έχουν την οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση σχέση με τις εταιρικές διεργασίες, σε βαθμό καθορισμού και συνεισφοράς στον επανασχεδιασμό των.

Το πρόγραμμα επιδιώκει στο να μεταφέρει ολοκληρωμένη γνώση στους καταρτιζόμενους, επιτυγχάνοντας την ορθολογιστική εμπλοκή τους σε ένα ουσιαστικά λειτουργικό πλάνο αξιοποιησης Σύγχρονων Τεχνικών και Εργαλείων Επανασχεδιασμού των Εταιρικών διεργασιών, αφού στο σύγχρονο επιχειρείν είναι επιτακτική ανάγκη.  

 

Διάρκεια 14 Ώρες

 

Τιμή € 298,00 + ΦΠΑ (€56,62)

Επιχορηγούμενο Ποσό € 238

Κόστος Συμμετέχοντα € 60,00 + ΦΠΑ (€56,62)

Σημείωση: Ο ΦΠΑ καταβάλλεται στο σύνολο του

φορμα ενδιαφεροντος
Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.
Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.
Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.