Αντιμετωπίζοντας την Ύφεση με Smartly Εργαλεία

Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι η οικονομική ύφεση είναι ένα από τα στάδιά του λεγόμενου οικονομικού κύκλου ζωής, με αποτέλεσμα στη διοίκηση μιας επιχείρησης οι ιδιοκτήτες – γενικοί διευθυντές, να έρχονται αντιμέτωποι με διάφορες προκλήσεις. Κανείς δε μπορεί να προβλέψει ακριβώς πότε αυτή η ύφεση θα λάβει χώρα, για πόσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσει και ποιες ακριβώς επιδράσεις μπορεί να έχει πάνω στη επιχείρηση. Παρόλα αυτά όμως πάντα υπάρχει μια ένδειξη του τι θα επακολουθήσει αύριο.

Ερχόμενοι αντιμέτωποι με τις προκλήσεις του Covid19, η έλλειψη νέων επενδυτικών ευκαιριών, οι ελλειμματικές ταμειακές ροές της τουριστικής βιομηχανίας καθώς και η περιορισμένη κινητικότητα της αγοράς λόγω έλλειψής ρευστότητας, αποτελούν ενδείξεις πως η ύφεση μας «έχει κτυπήσει την πόρτα». Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και κατανοώντας το καινούριο status quo, μας δίνεται η δυνατότητα να προετοιμάσουμε καλύτερα τις επιχειρήσεις και το εργατικό δυναμικό μας για οικονομική ανάκαμψη.

Εμείς ως Smartly & Co., αναγνωρίζοντας τις απαραίτητες στρατηγικές του πως η ύφεση μπορεί να αναχαιτιστεί, προτείνουμε λύσεις.

Αναλυτικότερα Παρουσιάζουμε «Πλάνο Έξι Δράσεων», για μετρήσιμα αποτελέσματα.

1. Προστασία της Ρευστότητας (Εσωτερικός Παράγοντας)

Η ρευστότητα είναι το «αίμα» της επιχείρησης. Όσο λιγότερη ρευστότητα εισέρχεται εντός μιας επιχείρησης, βεβαιωθείτε ότι τόσο λιγότερη θα εξέρχεται εκτός. Αυτό ονομάζεται «Ισορροπημένη Ρευστότητα». Είναι πολύ πιο εύκολο να ελέγξεις τις ταμειακές σου εκροές , αφού αφορά εσωτερικές διαδικασίες, από το να ελέγξεις τις ταμειακές σου εισροές. Όσο λιγότερο ξοδεύεις, τόσο το καλύτερο. Πρέπει να βάλεις προτεραιότητες στα έξοδα και να αποπληρώσεις πρώτες εκείνες που πρώτα θα επηρεάσουν αρνητικά την ροή της επιχείρησης.

2. Πρόσφερε όσα περισσότερα μπορείς σε υφιστάμενους πελάτες (Εσωτερικός Παράγοντας)

Το κλειδί εδώ είναι η παροχή υπηρεσιών και προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας σε υφιστάμενου πελάτες, που θα ξεπερνά κάθε προσδοκία τους. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κρατάτε τους πελάτες σας ευχαριστημένους με τις υπηρεσίες ή προϊόντα που τους παρέχεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχετε μία σταθερή και πιστή πελατεία.

3. Ενημέρωση Προσωπικού (Εσωτερικός Παράγοντας)

Για τις περισσότερες επιχειρήσεις και πιο συγκεκριμένα για τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, το προσωπικό αποτελεί τον θεμέλιο λίθο του οργανισμού. Κάθε επιχειρηματίας πρέπει να ενημερώσει ανοικτά στο προσωπικό του σχετικά με τις ενέργειες και τις στρατηγικές που πρέπει να γίνουν από την επιχείρηση ούτως ώστε να ξεπεραστεί η ύφεση όσο το δυνατό λιγότερο αναίμακτα. Το κλειδί βρίσκεται στη λέξη «ΟΜΑΔΑ». Μαζί όλοι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα. Μία σύσκεψη προσωπικού που θα γίνει σε φιλικό κλίμα, σε θετικό περιβάλλον και διάθεση. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να αποθαρρύνονται καθόλου. Αντιθέτως είναι πολύ σημαντικό η διοίκηση της κάθε επιχείρησης να αναφερθεί ξεκάθαρα σε διασφάλιση της εργασίας, με οριοθέτηση στόχων και την προώθηση τόσο της ομαδικής εργασίας , όσο και της λήψης πρωτοβουλιών από μέρους του ανθρώπινου δυναμικού. Είναι πολύ σημαντικό το προσωπικό να αντιληφθεί ότι πρέπει να διατηρήσει του πελάτες ευχαριστημένους, και πως πρόκειται για μία φάση δύσκολή που όμως θα περάσει με την υπόσχεση πως το μέλλον θα είναι ευοίωνο για αυτούς.

4. Διατηρήστε την Θετική Σκέψη (Εσωτερικός Παράγοντας)

Μην σκέφτεστε τι μπορεί να πάει λάθος, αλλά σκεφτείτε τι μπορεί να πάει καλά. Επικεντρωθείτε στα θετικά της κατάστασης και επικοινωνήστε με τους πελάτες και το προσωπικό σας με θετικότητα.

5. Ανταγωνισμός – Καινούργιο πελατολόγιο (Εξωτερικός Παράγοντας)

Το να κερδίσεις καινούργιο πελατολόγιο εν καιρό ύφεσης είναι πολύ πιο εύκολο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί διαφέροντας απότον ανταγωνισμό. Πρέπει να αποδείξεις στο κόσμο ότι δεν είσαι ακόμα εδώ, άλλο ότι είσαι εδώ δυνατός. Οι πελάτες χρειάζονται λύσεις, αρά το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τους βεβαιώσεις ότι είσαι σε θέση να τους τις δώσεις. Αυτό μπορεί πολύ απλά να το αναπτύξεις μέσα από τις συχνές προωθητικές σου καμπάνιες.

6. Πλάνο Χρηματοδότηση Έκτακτης Ανάγκης (Εξωτερικός Παράγοντας)

Η δυνατότητα ύπαρξης πλάνου Χρηματοδότησης Έκτακτης Ανάγκης αυξάνει τις πιθανότητες για επιτυχία. Κάθε επιχείρηση καλό θα ήταν να ενημερώσει το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται και να ζητήσει πιστωτικές διευκολύνσεις ,δάνεια κ.ο.κ. Αυτή η χρηματοδότηση θα πρέπει να παραμείνει άθικτη για όσο το δυνατό περισσότερο χρονικό διάστημα. Είναι πολύ σημαντικό η επιχείρηση να αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει την νέα πιστωτική διευκόλυνση μόνο όταν φτάσει στα όρια και πολύ σημαντικό να πετύχει τις άλλες 5 δράσεις.

Συμπερασματικά

Το « Πλάνο Έξι Δράσεων» μας διδάσκει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί μια επιχείρηση να εξέλθει από τη ύφεση, και επικεντρώνεται κυρίως στους εσωτερικούς παράγοντες, εννοώντας πως εξαρτάτε καθαρά από την ίδια την επιχείρηση και το πως θα διαχειριστεί αυτή την κρίση. Άρα όσο πιο καλά προετοιμασμένοι είμαστε, και όσο καλύτερα θέτουμε σε εφαρμογή τους εσωτερικούς παράγοντες, τόσο πιο εύκολα μπορεί να καταλήξουμε να έχουμε μια ακόμη πιο ισχυρή επιχείρηση στο μέλλον.