Νέα πολιτική για ανάκαμψη επιχειρηματικότητας

Νέα πολιτική για ανάκαμψη της επιχειρηματικότητας παρουσίασε σήμερα το υπουργείο Εμπορίου μέσω της οποίας, μεσοπρόθεσμα θα διατεθούν σημαντικά ποσά.

Η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσα Πηλείδου παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου τη νέα εμπορική πολιτική του Υπουργείου, είπε ότι «εάν εγκριθούν οι προτάσεις μας που έχουν υποβληθεί προς την ΕΕ, συνολικά θα διατεθούν €400 εκατ. για επιχορήγηση της επιχειρηματικότητας και της πράσινης ενέργειας, άμεσα και έμμεσα, την προγραμματική περίοδο 2021-2027, ένα ποσό τετραπλάσιο απ’ ό,τι την προηγούμενη επταετία».

«Επιδίωξή μας, τα ποσά που θα διατεθούν σε επιχειρήσεις, να επενδυθούν σε τομείς με υψηλή προστιθέμενη αξία, οι οποίοι θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους στη διεθνή αγορά, με έμφαση στην πράσινη ενέργεια, την κυκλική οικονομία, τις συμπράξεις, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών», πρόσθεσε η κ. Πηλείδου. Η Υπουργός ανακοίνωσε την προκήρυξη τριών νέων σχεδίων χορηγιών deminimis για το 2021, ύψους €2 εκατ. για συμμετοχή κυπριακών επιχειρήσεων σε εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Όπως ανέφερε, στις 9 Φεβρουαρίου θα προκηρυχθεί το πρώτο συγχρηματοδοτούμενο σχέδιο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της μεταποίησης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στην προκήρυξη θα δοθούν εγκρίσεις €25 εκατ. από έναν συνολικό προϋπολογισμό €50 εκατ. για την επταετία.

Θα ακολουθήσουν άλλα σχέδια για στήριξη της επιχειρηματικότητας, αλλά και των πολιτών, όπως το σχέδιο για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών που θα προκηρυχθεί, όπως εξήγγειλε η κ. Πηλείδου, στις 9 Μαρτίου. Το εκτιμώμενο ποσό για το εν λόγω σχέδιο θα ανέλθει για την πρώτη προκήρυξη στα €30 εκατ. από συνολικό προϋπολογισμό €70 εκατ. για την επταετία.

Συνολικά το 2021 θα προκηρυχθούν σχέδια πέραν των €90 εκατ. μεταξύ των οποίων το σχέδιο ενθάρρυνσης της νέας επιχειρηματικότητας (συμπεριλαμβάνει τη νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητα), το σχέδιο επενδύσεων στον οινοποιητικό τομέα, το σχέδιο μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και το σχέδιο ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων. Η προσπάθεια είναι να προκηρυχθεί εντός του έτους και το σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης στις επιχειρήσεις.

Άλλα μέτρα που προωθούνται

Απαριθμώντας και μία σειρά άλλων μέτρων για στήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας, η Υπουργός αναφέρθηκε στη δημιουργία κέντρου επιχειρηματικής στήριξης, ως μετεξέλιξη του Μοναδικού Σημείου Επαφής που λειτουργεί στο Υπουργείο Εμπορίου, στην αναδιοργάνωση του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών με στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής υπηρεσίας, στην πλήρη εφαρμογή του Πλαισίου Αφερεγγυότητας και στη θεσμοθέτηση της οικοτεχνίας ως κλάδου του δευτερογενούς τομέα της οικονομίας.

Η νέα εμπορική πολιτική

Εξάλλου, όπως τόνισε η Υπουργός, «για να ενισχύσουμε το επιχειρηματικό οικοσύστημα πάνω στο οποίο θα βασιστούν οι επιχειρήσεις για να μπορέσουν να εξελιχθούν, προωθούμε και άλλες δράσεις, όπως η νέα μας εμπορική πολιτική».

Για το ίδιο θέμα, η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Εμπορίου Παναγιώτα Πατσαλή, είπε ότι η νέα εμπορική πολιτική στοχεύει στην εντατικοποίηση των προσπαθειών προβολής των κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό, και κάλεσε τις επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε διεθνείς εκθέσεις, λαμβάνοντας προς τούτο και οικονομική ενίσχυση μέσω των σχεδίων του Υπουργείου Εμπορίου, για να εντοπίσουν τις σημαντικές προοπτικές εξαγωγών που υπάρχουν.

Η κ. Πατσαλή τόνισε πως η πορεία των κυπριακών εξαγωγών είναι ανοδική κι αυτό αποδεικνύεται από τους αριθμούς.«Την περίοδο 2015-2019 οι εγχώριες εξαγωγές προϊόντων αυξήθηκαν κατά 56%, ενώ ανοδική ήταν και η πορεία των εξαγωγών υπηρεσιών. Ακόμη και κατά την πανδημία, βασικά εξαγωγικά μας προϊόντα όπως το χαλούμι και τα φάρμακα, παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 20% την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2020.

Τα τρία σχέδια χορηγιών ήσσονος σημασίας (Deminimis) απευθύνονται: Σε κυπριακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή και εμπορίας βιομηχανικών προϊόντων, σε κυπριακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή και εμπορίας γεωργικών προϊόντων και σε κυπριακές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

Η αξιοποίηση κρατικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων, είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην  ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Smartly & Co., παρέχει στους πελάτες της, όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες ετοιμασίας και διαχείρισης, όπως την προετοιμασία των αιτήσεων και την εκπόνηση των προτάσεων, την διενέργεια των τεχνοοικονομικών μελετών και των μελετών βιωσιμότητας, την συμπλήρωση του σχετικού φακέλου με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, την υποβολή του φακέλου στον αρμόδιο Φορέα του προγράμματος / σχεδίου, την υποστήριξη στη συγκέντρωση πρόσθετων στοιχείων και δικαιολογητικών, καθώς και την εκπόνηση των απαραίτητων ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων προόδου.

https://smartly.com.cy/gr/smartly-subsidized-programs