Εξαντλήθηκαν οι Θέσεις.

 

Ευχαριστούμε για την Εμπιστοσύνη!

 

Κρατήστε έγκαιρα τη θέση σας, στο επερχόμενο σεμινάριο

 

"GDPR Οι Απαιτήσεις του Κανονισμού και οι Ευθύνες των Επιχειρήσεων"

 

Έναρξη 13 Απριλίου 2021

 

https://smartly.com.cy/gr/smartly-multi-operational-training-programs-gr