Το σχέδιο «Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» χρηματοδοτεί την εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κατοικιών οι οποίες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που ζουν μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Οι επιλέξιμες δράσεις που καλύπτονται από το σχέδιο περιλαμβάνουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, θερμομόνωση του κελύφους της οικίας, αντικατάσταση κουφωμάτων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης καθώς επίσης και την εγκατάσταση ή/και αντικατάσταση τεχνικών συστημάτων (όπως π.χ. ηλιακά, φωτοβολταϊκά, κλιματιστικά, μπαταρίες αποθήκευσης, αυτοματισμούς κλπ).

 

Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο σχέδιο «Εξοικονομώ και Αναβαθμίζω» ξεκίνησε στις 9/3/2021 με το πρώτο ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του σχεδίου να ανέρχεται στα €30 εκατομμύρια ευρώ.

 

Το εν λόγο σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Κυπριακή Δημοκρατία στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής στην Κύπρο.

 

Η αξιοποίηση κρατικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων, είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην  ανάπτυξη της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Smartly & Co., παρέχει στους πελάτες της, όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες ετοιμασίας και διαχείρισης, όπως την προετοιμασία των αιτήσεων και την εκπόνηση των προτάσεων, την διενέργεια των  μελετών, την συμπλήρωση του σχετικού φακέλου με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, την υποβολή του φακέλου στον αρμόδιο Φορέα του προγράμματος / σχεδίου, την υποστήριξη στη συγκέντρωση πρόσθετων στοιχείων και δικαιολογητικών, καθώς και την εκπόνηση των απαραίτητων ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων προόδου.

https://smartly.com.cy/gr/smartly-subsidized-programs