Εξαντλήθηκαν οι Θέσεις.

 

Ευχαριστούμε για την Εμπιστοσύνη!

 

Κρατήστε έγκαιρα τη θέση σας, στο επερχόμενο σεμινάριο

 

"Αποτελεσματική Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, Εκτίμηση Κινδύνων και Αντιμετώπιση τους"

 

Έναρξη 12 Μαίου 2021

 

https://smartly.com.cy/gr/smartly-multi-operational-training-programs-gr