Επιχορηγημένα Πολυεπιχειρησιακά Σεμινάρια Β' Εξαμήνου 2021

 

Η Smartly & Co., ανακοινώνει τις θεματολογίες Πολυεπιχειρησιακών Καταρτίσεων που θα εκπονηθούν κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2021.

 

Τα προγράμματα έχουν εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και θα επιχορηγούνται κατά 80%.

 

  • GDPR Οι Απαιτήσεις του Κανονισμού και οι Ευθύνες των Επιχειρήσεων

 

  • Αποτελεσματική Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, Εκτίμηση Κινδύνων και Αντιμετώπιση τους

 

  • Διαχείριση Ποιότητας και Εσωτερική Επιθεώρηση Σύμφωνα με το Πρότυπο ΙSO 9001 2015

 

  • Ενεργειακή Διαχείριση και Επιθεώρηση: Εργαλεία και Καλές Πρακτικές

 

  • Επιτήρηση Ασφάλειας και Υγιεινής των Τροφίμων: Υγιεινή, Παραγωγή & Έλεγχος

 

Όλα τα προγράμματα θα είναι στην Ελληνική, με διάρκεια 14 Ωρών, ενώ λόγω πανδημίας, ενδέχεται να εκπονηθούν διαδικτυακά.

Σύντομα θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες εφαρμογής έκαστου προγράμματος κατάρτισης.