Επιτήρηση Ασφάλειας και Υγιεινής των Τροφίμων: Υγιεινή, Παραγωγή και Έλεγχος

 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης, θα εκπονηθεί διαδικτυακά κατά τις 02, 04, 09 & 11 Νοεμβρίου 2021, με ώρα έναρξης τις 10:00 πμ και ολοκλήρωση στις 13:45 μμ, με διαλλείματα μεταξύ των ωρών 12:00 μμ - 12:15 πμ.

Οι χρόνοι εκπαίδευσης και τα διαλλείματα ισχύουν για όλες τις ημέρες εφαρμογής του προγράμματος.

Το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες, Διευθυντές, Υπευθύνους Τμημάτων, Επιστημονικό και Εποπτικό Προσωπικό, που ανήκουν στην ομάδα HACCP, επιχειρήσεων τροφίμων, που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν τρόφιμα, ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο τροφίμων, τη μαζική εστίαση, αρτοποιεία-ζαχαροπλαστεία, εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων, που συμμετέχουν ενεργά στο χειρισμό τροφίμων.

Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την Επιτήρηση Ασφάλειας και Υγιεινής των Τροφίμων καθώς και στον σχεδιασμό και ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης της επιτήρηση Ασφάλειας και Υγιεινής των Τροφίμων.

 Η εκπαιδευτική ύλη έχει καταρτιστεί με τρόπο, ώστε να μεταφέρει τόσο τις πρόνοιες της νομοθεσίας, καθώς και την ανάλυση συγκεκριμενοποιημένων ενοτήτων για τις ασφαλείς συνθήκες επιτήρηση ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων.

 

Διάρκεια 14 Ώρες

 

Τιμή € 298,00 + ΦΠΑ (€56,62)

Επιχορηγούμενο Ποσό € 238

Κόστος Συμμετέχοντα € 60,00 + ΦΠΑ (€56,62)

Σημείωση: Ο ΦΠΑ καταβάλλεται στο σύνολο του