Έρχονται Σχέδια Χορηγιών για ανάκαμψη της οικονομίας

 

Για προκηρύξεις σχεδίων χορηγιών, ύψους €130 εκατ. Ευρώ, προετοιμάζεται να προχωρήσει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), για το 2022 με προπαρασκευαστικές εργασίες, καθώς και με προκηρύξεις σχεδίων χορηγιών δεκάδων εκατομμυρίων πριν από το τέλος του 2021.

 

Ενδεικτικά Σχέδια χορηγιών Τέλος 2021 και 2022

 

 • Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, €25 εκατ.
 • Ενεργειακή αναβάθμιση τοπικών αρχών & Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που προσφέρουν στέγαση σε ευάλωτες ομάδες, €1 εκατ.
 • Αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών (κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια) για ευάλωτα νοικοκυριά €5 εκατ.
 • Σχέδιο για ενίσχυση του μεταποιητικού γεωργικού τομέα €25 εκατ.
 • Ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων, €20 εκατ.
 • Σχέδιο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, €5 εκατ.
 • Σχέδιο για τις μεγάλες βιομηχανίες, €7 εκατ.
 • Σχέδιο για την κυκλική οικονομία, €13 εκατ.
 • Ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων και τοπικών αρχών, €40 εκατ.
 • Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, €35 εκατ.
 • Σχέδια Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ, €7 - 8 εκατ. για θερμομόνωση, ΑΠΕ και σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (διπλάσια χορηγία στα ορεινά).
 • Σχέδιο Ειδικού Συνδρομητή για εξασφάλιση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στα πρότυπα, €15 χιλιάδες.
 • Συμμετοχή επιχειρήσεων σε διεθνείς εκθέσεις, €3,6 εκατ.
 • Υπό μελέτη βρίσκονται και άλλα σχέδια για παροχή κινήτρων για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, δημιουργία συμπράξεων στον επιχειρηματικό τομέα και ενεργειακή απόδοση σε νέα κτήρια.

 

Η αξιοποίηση κρατικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων, είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην  ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Smartly & Co., παρέχει στους πελάτες της, όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες ετοιμασίας και διαχείρισης, καθώς και της συμπλήρωσης του σχετικού φακέλου, με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, την υποβολή του φακέλου στον αρμόδιο Φορέα του  σχεδίου, την υποστήριξη στη συγκέντρωση πρόσθετων στοιχείων και δικαιολογητικών, καθώς και την εκπόνηση των απαραίτητων ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων προόδου.

 

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας...........ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ!!