Αναμένεται ΑΜΕΣΑ η Προκήρυξη του Νέου Σχεδίου ΧΟΡΗΓΙΩΝ για την Ψηφιακή Αναβάθμιση των Επιχειρήσεων

 

Ααναμένεται ότι θα ανακοινωθεί το νέο σχέδιο χορηγιών για την ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων, όπου το υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας θα διαθέσει για την υλοποίηση του σχεδίου το ποσό των €30 εκατ., το οποίο προέρχεται τόσο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όσο και από Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της ΕΕ.

Η αγορά φαίνεται να αντιλαμβάνεται την ανάγκη ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων, καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί όρο επιβίωσης και ευκαιρία ανάπτυξης για τις σύγχρονες οικονομίες και τις επιχειρήσεις.

Για την επταετία 2021 – 2027, ο προϋπολογισμός του σχεδίου θα είναι περί και/ή κατά των €30 εκατ. και θα αφορά επενδύσεις σε εξοπλισμό ή λογισμικά για ψηφιακό εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων , ώστε να γίνουν πιο αποδοτικές, να εισέλθουν στην ψηφιακή οικονομία και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.

 

 • Το εν λόγω σχέδιο,  αναμένεται να προκηρυχθεί, ως εκ τούτου όλες οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται δεν αποτελούν τους δεσμευτικούς όρους του σχεδίου, αλλά μόνο για σκοπούς έγκαιρου προγραμματισμού, αφού η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (άμεση αξιολόγηση).
 • Η ενίσχυση αναμένεται να αξιοποιηθεί για σκοπούς ηλεκτρονικού εμπορίου, ανάπτυξης ή αγοράς λογισμικών, ασφάλειας στις διαδικτυακές πληρωμές, ψηφιακό μάρκετινγκ και άλλα, με ανώτατη χορηγία κατά και/ή περί τις €25,000, για δραστηριότητες του μεταποιητικού τομέα και κατά και/ή περί τις €20,000 για άλλες δραστηριότητες, η οποία αναμένεται να ανέρχεται στο 50% με 60% της επιλέξιμης δαπάνης.
 • Οι δαπάνες, αναμένεται να περιλαμβάνουν  Εξοπλισμό, Έτοιμα Λογισμικά (Software), Εξειδικευμένα Λογισμικά (Custom made software), Συστήματα, Προγράμματα και Υπηρεσίες πληροφορικής, καθώς και Αγορά Υπηρεσιών για ψηφιακή διαφήμιση/προώθηση (digital marketing).
 • Περιγραφή Επιλέξιμων Δαπανών
  • Εξοπλισμός: Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το κόστος για την αγορά καινούργιου εξοπλισμού που απαιτείται για τη ψηφιακή αναβάθμιση όπως προμήθεια εξοπλισμού δικτύου (Routers, Firewalls, WAFs, Load Balancers), Εξυπηρετητών (Servers, Bladeservers), Δικτύων Αποθήκευσης (SAN), Gateways, Ups κ.ά., καθώς και άλλο ειδικό εξοπλισμός όπως bar code readers, ανάλογα με τις ανάγκες και την δραστηριότητα της επιχείρησης.
 •  
  • Λογισμικό Off the shelf που παράγεται για τη μαζική αγορά: Ένα λογισμικό off-the-shelf που παράγεται για τη μαζική αγορά. Το Σχέδιο καλύπτει αγορά άδειας χρήσης και εγκατάστασης σε υπολογιστή του χρήστη ή/και άδεια χρήσης μέσω υπολογιστικού νέφους (cloud) ή/και SaaS.
 •  
  • Εξειδικευμένα Λογισμικά, Συστήματα, Προγράμματα και Υπηρεσίες πληροφορικής: Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει, Λογισμικά/ Συστήματα προγραμματισμού όπως ERP – Enterprise Resource Planning, HRMS – Human Resources Management System, CRM – Customer Relationship Management, BI - Business Intelligence, ECM – Enterprise Content Management, DMS – Document Management System, BPM – Business Process Management, RPA – Robotics Process Automation, Εξειδικευμένη Εφαρμογή – Be-spoke-Software Development. Ηλεκτρονικό Κατάστημα, Βιομηχανική ψηφιοποίηση, e-Invoicing, Ηλεκτρονική τιμολόγηση, Data Analytics, Ασφαλείς πληρωμές κ.α., καθώς και Υπηρεσίες σε σχέση με τα Συστήματα Πληροφορικής όπως Παραμετροποίηση Λογισμικού, Μεταφορά Δεδομένων (αρχική ρύθμιση του συστήματος), Εγκατάσταση, Εκπαίδευση Προσωπικού κ.ά. Σημειώνεται ότι η αγορά λογισμικών μπορεί να υλοποιηθεί με αγορά υπηρεσιών ή με ενοικίαση εφαρμογής σε υπολογιστικό νέφος (κάλυψη κόστους μέχρι 36 μήνες).
 •  
  • Άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με Σύστημα Πληροφορικής: Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, Αγορά Υπηρεσιών για άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης όπως ψηφιακή διαφήμιση/ προώθηση (digital marketing), παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media), δημιουργία βίντεο για παρουσίαση προϊόντων της εταιρείας, δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου κ.ά. καθώς και δαπάνες για εφαρμογή και πιστοποίηση σε πρότυπα Ψηφιακής Ασφάλειας (π.χ. ISO27001) ή/και Ψηφιακής Λειτουργικότητας.
 •  
  • Δαπάνες Συμβούλων/ Μελετητών: Για την ανάλυση των αναγκών του αιτητή και τη σωστή καθοδήγηση για υιοθέτηση της βέλτιστης λύσης όσον αφορά τη ψηφιακή αναβάθμιση και την ετοιμασία για υποβολή ή/και συνολική διαχείριση της αίτησης

 

Υπό το φως των πιο πάνω, καθώς και εν αναμονή της άμεσης εξαγγελίας του Σχεδίου, η Smartly & Co., προτείνοντας πάντοτε συνολικές λύσεις και συγκεκριμενοποιημένες υπηρεσίες, καλεί τους ενδιαφερόμενους, να γνωστοποιήσουν το ενδιαφέρον τους, έτσι ώστε συντονισμένα να τροχιοδρομηθεί η κατάλληλη προετοιμασία των εντύπων υποβολής της πρότασης, διασφαλίζοντας θετικό αποτέλεσμα. 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για ένα ψηφιακό μέλλον…