Το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει  12 Σχέδια Επιχορηγήσεων που θα λειτουργήσουν για το 2022, στo πλαίσιο της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2020 - 2030.

 

Τα Σχέδια αφορούν την ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού, τον εμπλουτισμό των υποδομών και την ενθάρρυνση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας στον τουρισμό.

 

Βασικοί στόχοι των Σχεδίων είναι:

  • Η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας.
  • Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
  • Η αναβάθμιση ή/και δημιουργία των υποδομών που αφορούν στις ειδικές μορφές τουρισμού.
  • Η προσέλκυση επισκεπτών, Κύπριων και ξένων στις περιοχές της υπαίθρου, των ορεινών και ακριτικών περιοχών.
  • Η στήριξη των επιχειρήσεων/προσώπων που δραστηριοποιούνται στη χειροτεχνία και την οινογαστρονομία.
  • Η προβολή και ανάδειξη της κυπριακής χειροτεχνίας και οινογαστρονομίας ως μέρος της αυθεντικότητας του προορισμού.

 

Τα Σχέδια είναι τα εξής:

1) Σχέδιο Επιχορήγησης Επισκέψιμων Εργαστηρίων Χειροτεχνίας και Οινογαστρονομίας μέσω του Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (DE MINIMIS).

2) Σχέδιο Επιχορήγησης Υφυπουργείου Τουρισμού για Ενθάρρυνση Έργων για την Ποιοτική και Αισθητική Αναβάθμιση των Παραλιών (2020 - 2022).

3) Σχέδιο Επιχορήγησης Εκδηλώσεων που αφορούν Οινογαστρονομία και Τοπικά Προϊόντα μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης (DE MINIMIS).

4) Σχέδιο Επιχορήγησης για τη διοργάνωση διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων στην Κύπρο (DE MINIMIS).

5) Σχέδιο Επιχορήγησης ξένων αθλητικών ομάδων, ομίλων, συνδέσμων, και ομοσπονδιών για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο, στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS).

6) Σχέδιο Επιχορήγησης για την πιστοποίηση παροχέων υπηρεσιών καταδύσεων αναψυχής στην Κύπρο (2021 - 2022).

7) Σχέδιο Επιχορήγησης για την οργάνωση ταξιδίων εξοικείωσης για τις ειδικές μορφές τουρισμού στην Κύπρο.

8) Σχέδιο Επιχορήγησης για τη δημιουργία, αναβάθμιση υποδομών/εγκαταστάσεων με στόχο την αναβάθμιση του προσφερόμενου προϊόντος που αφορά στις ειδικές μορφές τουρισμού.

9) Σχέδιο Επιχορήγησης για την οργάνωση συνεδρίων/συναντήσεων στην Κύπρο.

10) Σχέδιο Επιχορήγησης για την οργάνωση ταξιδίων/κινήτρων στην Κύπρο.

11) Σχέδιο Επιχορήγησης για τη ψηφιακή μετάβαση των παροχέων ειδικών μορφών τουρισμού.

12) Σχέδιο Επιχορήγησης για τη φιλοξενία κρουαζιερόπλοιων στην Κύπρο, στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS).

 

Υπό το φως των πιο πάνω, η Smartly & Co., προτείνοντας πάντοτε συνολικές λύσεις και συγκεκριμενοποιημένες υπηρεσίες, καλεί τους ενδιαφερόμενους, να γνωστοποιήσουν το ενδιαφέρον τους, έτσι ώστε συντονισμένα να τροχιοδρομηθεί η κατάλληλη προετοιμασία των εντύπων υποβολής της πρότασης τους, διασφαλίζοντας θετικό αποτέλεσμα. 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας