Επιχορηγημένο 

Πολυεπιχειρησιακό Σεμινάριο

Διά Ζώσης

 

Βασική Εργατική Νομοθεσία

 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης, θα πραγματοποιηθεί κατά τις 02 & 10 Νοεμβρίου 2022 με ώρα έναρξης τις 09:00 πμ και ολοκλήρωση στις 16:45 μμ, με συνολικά διαλείμματα 45 λεπτών, μεταξύ των ωρών 11:30 πμ - 11:45 πμ και 13:45 μ.μ. – 14:15 μ.μ.

 

Οι χρόνοι εκπαίδευσης και τα διαλλείματα ισχύουν για όλες τις ημέρες εφαρμογής του προγράμματος.

 

Το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες, Διευθυντές, Επιστημονικό και Εποπτικό Προσωπικό όλα τα μεσαία και ανώτερα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων/οργανισμών.

 

Συγκεκριμένα, σε Διευθυντές Εταιρειών, Γενικούς Διευθυντές, Οικονομικούς Διευθυντές, Υπεύθυνους Διαχείρισης Προσωπικού, Εσωτερικού Ελέγχου, Νομικούς Σύμβουλους, Υπεύθυνων Τμημάτων, καθώς και στελέχη επιχειρήσεων με ευθύνη στη Εργατική Νομοθεσία.

 

Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τα θεμελιώδη ζητήματα της  Εργατικής Νομοθεσίας, που αφορούν το σύνολο των Κυπριακών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως είδους.

  

Η εκπαιδευτική ύλη έχει καταρτιστεί με τρόπο, ώστε να μεταφέρει τόσο τις πρόνοιες της νομοθεσίας, καθώς και την ανάλυση συγκεκριμενοποιημένων ενοτήτων, με των εκ του νόμου υποχρεωτικών ενεργειών και πρακτικών.

 

Το Σεμινάριο θα γίνει στους αδειοδοτημένους χώρους εκπαίδευσης της Smartly & Co., με ζωντανή παρουσία εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, επι της Λεωφόρου Γεώργιου Γρίβα Διγενή, 44, Κτήριο Ατλάντικ, 4ος Όροφος, 8047 Πάφος.

https://maps.app.goo.gl/oJZCJKBQuL53ub8v6

 

* Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου, θα προσφερθούν αλμυρά, σνάκς, καφές, χυμός και νερό.

* Κρατήστε έγκαιρα τη θέση σας https://bit.ly/3SiIaHE

 

Διάρκεια 14 Ώρες

Τιμή € 298,00 + ΦΠΑ (€56,62)

Επιχορηγούμενο Ποσό € 238

Κόστος Συμμετέχοντα € 60,00 + ΦΠΑ (€56,62)

Σημείωση: Ο ΦΠΑ καταβάλλεται στο σύνολο του