Είναι με ιδιαίτερη χαρά που η εταιρεία μας, Smartly & Co., έχει με επιτυχία επαναξιολογηθεί σε σχέση με την εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας ISO 9001:2015 που ήδη κατέχει, τόσο εταιρικά, όσο και σε επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών.

viber_image_2021-03-10_15-20-41.jpg