Πολυεπιχειρησιακά Επιχορηγημένα Προγράμματα Κατάρτισης (Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2021)

Τα Πολυεπιχειρησιακά Επιχορηγημένα Προγράμματα Κατάρτισης, στόχο έχουν την κάλυψη αναγκών κατάρτισης εργοδοτουμένων επιχειρήσεων/οργανισμών, καθώς και ανέργων και εφαρμόζονται μόνο από εγκεκριμένα από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).

Η Smartly & Co., σχεδιάζει και οργανώνει, Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα, που απευθύνονται, σε ένα ευρύ φάσμα εργοδοτουμένων επιχειρήσεων, από διαφορετικούς τομείς της αγοράς.

Σκοπός μας, πάντοτε να υπάρχει, η απαραίτητη πολυμορφία, αφού η άντληση γνώσεων και διαφορετικών εμπειριών, είναι ένας εκ των σημαντικοτέρων παραμέτρων, τόσο για την επιθυμητή αλληλεπίδραση των εκπαιδευομένων μεταξύ τους, όσο και την επιθυμητή αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευτή. Τότε και μόνο τότε, η κατάρτιση έχει ουσία, αξία και ανταποδοτικό όφελος.

Τρέχοντα Προγράμματα

  • Αποτελεσματική Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, Εκτίμηση Κινδύνων και Αντιμετώπιση τους
  • GDPR Οι Απαιτήσεις του Κανονισμού και οι Ευθύνες των Επιχειρήσεων
  • Διαχείριση Ποιότητας και Εσωτερική Επιθεώρηση Σύμφωνα με το Πρότυπο ΙSO 9001 2015
  • Ενεργειακή Διαχείριση και Επιθεώρηση Εργαλεία και Καλές Πρακτικές