Διαδικτυακό Επιχορηγημένο Πολυεπιχειρησιακό Σεμινάριο

 

Αποτελεσματική Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, Εκτίμηση Κινδύνων και Αντιμετώπιση τους

 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης, θα εκπονηθεί διαδικτυακά κατά τις 16, 18, 23, & 25 Φεβρουαρίου 2021, καθώς και 02 & 04 Μαρτίου 2021, με ώρα έναρξης τις 14:00 μμ και ολοκλήρωση στις 17:45 μμ, με διαλλείματα μεταξύ των ωρών 16:30 μμ - 16:45 μμ.

Οι χρόνοι εκπαίδευσης και τα διαλλείματα ισχύουν για όλες τις ημέρες εφαρμογής του προγράμματος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες, Διευθυντές, Επιστημονικό και Εποπτικό Προσωπικό, Επιχειρήσεων/Οργανισμών, όπως Εσωτερικούς Επιθεωρητές ΣΔΠ ως προς την Ασφάλεια και Υγεία, σε Υπεύθυνους Διαχείρισης Ποιότητας, σε Τεχνικούς Διευθυντές, καθώς και σε υπεύθυνους για την καθιέρωση, εφαρμογή και διατήρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας Ασφάλειας & Υγείας, καθώς και σε Λειτουργούς και μέλη της Επιτροπής Ασφάλειας των Επιχειρήσεων/Οργανισμών, με αρμοδιότητα στα θέματα ασφάλειας και υγείας.

Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να εφοδιάσει στους συμμετέχοντες με όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τα θεμελιώδη ζητήματα Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας που αφορούν το σύνολο των Κυπριακών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως είδους.

Η εκπαιδευτική ύλη έχει καταρτιστεί με τρόπο, ώστε να μεταφέρει τόσο τις πρόνοιες της νομοθεσίας, καθώς και την ανάλυση συγκεκριμενοποιημένων ενοτήτων για τις ασφαλείς συνθήκες εργασίας και των εκ του νομού υποχρεωτικών ενεργειών. 

 

Διάρκεια 21 Ώρες

Τιμή € 447 + ΦΠΑ (€84,93)

Επιχορηγούμενο Ποσό € 357

Κόστος Συμμετέχοντα € 90 + ΦΠΑ (€84,93)

Σημείωση: Ο ΦΠΑ καταβάλλεται στο σύνολο του